ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Nyilatkozat

A TÉT Program tulajdonosa és lebonyolítója az Apollo Consulting Kft. (székhely: 1038 Budapest Forrásliget u 4/a. , adószám: 25053782-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-197038) továbbiakban Szervező / Adatkezelő, az adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően végezzük. Az adatokat a versenyekre, sporteseményekre jelentkező természetes személyek, továbbiakban Érintettek minden esetben önszántukból, saját akaratukból adják meg az Adatkezelőnek. Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes adataim alábbi feltételeknek megfelelő kezeléséhez a következő adatkezelő számára: Apollo Consulting Kft. (székhely: 1038 Budapest Forrásliget u 4/a. , adószám: 25053782-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-197038). Jelen adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató egyben adatkezelési szabályzatnak is minősül.

Adatkezelés elvei és célja: Az Érintett elfogadja, hogy személyes adatait mint Adatkezelő sportszolgáltatás, versenyszervezés, hírlevél küldési célokkal kezeljük. A hírlevélről bármikor lehetőség van leiratkozni a hírlevélben feltüntetett Leiratkozás gomb segítségével.

Hozzájárulás tárgyában érintett adatok:

  • név
  • email cím
  • telefonszám

Adatkezelés jogalapja: Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely az Érintettel kapcsolatba hozható: név, azonosító jel, minden olyan fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális és szociális adat, amely jellemző az Érintettre, az ő egyértelmű beazonosítására szolgál. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű adatkezelési hozzájárulást az Érintett a jelen szerződés, nyilatkozat elfogadásával teszi meg.

Adatbiztonság: A bekért adatokkal végzett műveletek során biztosítjuk az Érintettek magánszférájának védelmét. Megfelelő intézkedésekkel megóvjuk az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, jogosulatlan megsemmisítéstől.

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozás jogszerűségéért és annak betartásáért az Adatkezelő felel. Az Adatkezelőhöz kerülő személyes adatokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli, azokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a munkakörükhöz és a feladathoz szükséges mértékben. Kivételt képez a hatósági határozat és hatósági megkeresés.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett adatait a regisztráció elküldésétől számítva az Adatkezelő megőrzi a tárgyi sportesemény megvalósulásától számított egy évig, illetve mindaddig, amíg az adat kezelését, megőrzését jogszabályi rendelkezés előírja.

Érintett jogai: Az Érintett kérelmezheti, hogy tájékoztassák személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti adatai módosítását, törlését. Az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése és továbbítása ellen. A tiltakozási szándékát minden esetben írásban kell eljuttatnia az Adatkezelő felé. Ebben az esetben az Adatkezelő megvizsgálja a kérelem jogosultságát és legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet. Tájékoztatási email cím: info@apolloconsulting.hu

Adattovábbítás: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelés elvei pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban használja, azokat harmadik személynek nem adja tovább. Kivételt képez a hatósági határozat és hatósági megkeresés.